Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2020

naivetangerine
4128 1eeb 500
Reposted frommaybeyou maybeyou viaframbuesa frambuesa
naivetangerine
Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć 
— Asnyk
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaframbuesa frambuesa
Sponsored post
feedback2020-admin

May 18 2020

naivetangerine
1397 ead2 500
Reposted fromid0 id0 viamadamemonroe madamemonroe

May 14 2020

naivetangerine
"Nie myśl, że jesteś światu szczególnie potrzebny. Gotów będziesz uwierzyć, że ci wszystko wolno. Że wolno ci nawet odebrać koledze kromkę chleba. Myśl raczej, że świat może się bez ciebie doskonale obejść, a i ty obejdziesz się bez świata."
- Hanna Krall "Taniec na cudzym weselu"
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viamadamemonroe madamemonroe

May 04 2020

naivetangerine
Pić wino, jeść ciabattę z suszonymi pomidorami, mozarellą i uprawiać seks na dywanie można prawie z każdym. Jednak długoterminowo ważne jest to, żeby być z kimś, z kim można stanąć na przeciwko całego świata i wiedzieć, że kiedy tylko zawieje silniejszy wiatr nie spierdoli, ani nie złoży się jak wadliwy parasol pociągając Cię za sobą.
— Volantification
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaframbuesa frambuesa

April 08 2020

naivetangerine
naivetangerine
5087 e87d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamy-life my-life

April 01 2020

naivetangerine
9113 55e8 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams
naivetangerine
9174 63e5 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams
naivetangerine
9901 f3d5 500
Reposted fromrubinek rubinek viamy-life my-life

March 30 2020

naivetangerine
2331 6e6d 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamy-life my-life
naivetangerine
3425 848b
Reposted frommiischa miischa viamy-life my-life
naivetangerine
naivetangerine

March 29 2020

naivetangerine
3123 7065 500
naivetangerine
7359 c3ee
Reposted fromkarahippie karahippie viasplendiid splendiid
naivetangerine
Jeśli jest w Twoim życiu ktoś, kto potrafi zapalić w Tobie wszystkie zgaszone światła - nie puszczaj go nigdy.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viasplendiid splendiid
naivetangerine
7237 a0a1
Reposted frommiischa miischa
naivetangerine
5896 c777
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
naivetangerine
To co jest między dwoma osobami, mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasorriso sorriso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...