Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

naivetangerine
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viaasxhin asxhin

October 31 2019

naivetangerine
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.

October 20 2019

naivetangerine
naivetangerine
1358 e983 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamadamemonroe madamemonroe
naivetangerine
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaasxhin asxhin
naivetangerine
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.

September 18 2019

naivetangerine
Nie wściekaj się. Istnieją rzeczy niezależne od ciebie. Nie wściekaj się. Nic nie poradzisz na to, co gadają za twoimi plecami. Nie wściekaj się. Jeszcze wiele razy ucieknie ci autobus. Jeszcze się spotkasz z obłudą. Zaboli rozczarowanie. Nie wściekaj się. Są sprawy, do których należy podchodzić na dystans. Z chłodnym spojrzeniem. Przyglądać się. Są sprawy, w których na zawsze będzie rana. Uważaj, aby jej nie rozdrapać. Nie wściekaj się. Świat to schody. Czasem w górę. Czasem w dół. Nie wściekaj się. Spokój może zmienić w tobie wszystko. Spokój to siła. Siła spokoju może cię uratować.
— Kaja Kowalewska / Motyle w brzuchu nas nie zjedzą
Reposted fromikhakima ikhakima viaasxhin asxhin
naivetangerine
Niektóre osoby kochają Cię tak długo, jak długo spełniasz ich oczekiwania. Miej odwagę je rozczarować – bądź sobą. Kiedy nie masz siebie, nie masz nic. Kiedy masz siebie, masz wszystko.
— Agnieszka Maciąg
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaasxhin asxhin
naivetangerine
Poczekaj na kogoś, kto zobaczy w Tobie to, co najlepsze. I kto stanie się nieodłączną częścią Twojego życia. Poza sobą macie nie widzieć świata. Wiesz jak to się nazywa? Miłość. Prawdziwa, szczera, dojrzała, która przetrwa wszystko i wszystkim będzie.
— mamtogdzies.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viaasxhin asxhin
naivetangerine
6996 1d51
Reposted fromkarahippie karahippie viaasxhin asxhin
naivetangerine
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viaasxhin asxhin
naivetangerine
0755 b674 500
naivetangerine
0162 f2fc 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viamadamemonroe madamemonroe

September 07 2019

naivetangerine
miłość nie mija tylko dlatego, że kogoś nie widzisz
Reposted fromAngiee Angiee viamadamemonroe madamemonroe
naivetangerine
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadamemonroe madamemonroe

August 27 2019

naivetangerine
4425 cc7f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaasxhin asxhin
naivetangerine
naivetangerine
1150 343b 500
Reposted fromikhakima ikhakima viamadamemonroe madamemonroe

August 21 2019

naivetangerine
7927 e5b2 500
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny viaasxhin asxhin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl