Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

naivetangerine
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska (z książki Granica)
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viaemeraldgirl emeraldgirl
naivetangerine
0887 9583
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaemeraldgirl emeraldgirl
naivetangerine
"Co ciekawego w życiu robisz?" - jedno pozornie proste pytanie, zadane przez faceta zbierającego drobne pod sklepem, a ja nagle nie mam pojęcia co powiedzieć. Uczę się, jem, śpię oglądam seriale, spotykam ze znajomymi? Żadna z tych rzeczy nie wydaje się ciekawa, przecież każdy to robi. I nagle wydaje mi się, że powinnam w każdej chwili robić coś, o czym później będę mogła opowiadać wnukom. Tylko dlaczego mając tą świadomość, dalej nie jestem w stanie wziąć się w garść i sprawić aby moje życie było warte coś więcej, niż codzienne proste czynności?
Reposted fromnastygirl nastygirl viaemeraldgirl emeraldgirl
naivetangerine
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianamehercarmen namehercarmen
naivetangerine
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
naivetangerine
2953 02b9
Zupa wie najlepiej.
naivetangerine
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— J. Walkiewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaasxhin asxhin
naivetangerine
4729 cb07 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamadamemonroe madamemonroe
naivetangerine
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viamadamemonroe madamemonroe

July 12 2019

naivetangerine
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viamy-life my-life
naivetangerine
5579 5864 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamy-life my-life
naivetangerine
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
naivetangerine
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
naivetangerine
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Murakami
naivetangerine
Don't feel sad because someone gave up on you. Feel sad for them because they gave up on someone who would've never given up on them.
— Jay Shetty, mood of the moment
naivetangerine
8203 f199
Reposted fromJustVicky JustVicky vianamehercarmen namehercarmen

July 06 2019

naivetangerine
Życie jest tym, co ci się zdarza, kiedy pilnie sporządzasz swoje inne plany
— John Lennon
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viablondieangel blondieangel

February 17 2018

naivetangerine
1969 eed2
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaodulekkocurek odulekkocurek

February 15 2018

naivetangerine
2442 1602
Reposted fromursa-major ursa-major viamy-life my-life
naivetangerine
8628 a69a
Reposted fromkarahippie karahippie viamy-life my-life
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl